Berry delight

23 teksty – auto­rem jest Ber­ry de­light.

Żeby tak człowiek za­biegał o blask duszy jak o blask swo­jego ciała. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 7 czerwca 2010, 13:35

I czar­noksiężnik miałby nie mały prob­lem z cza­rem rzu­conym przez kobietę. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 30 maja 2010, 13:57

Znacze­nie słowa ja­kim jest "szok" z każdym stu­leciem tra­ci na wartości. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 27 maja 2010, 10:29

Spra­wied­li­wość może spać spo­koj­nie, bo człowiek sam siebie karze czy­niąc występki. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 maja 2010, 08:07

Tyl­ko ten, kto leży, nie poczu­je upad­ku, ale i nie pójdzie dalej. 

myśl dnia z 12 grudnia 2014 roku
zebrała 79 fiszek • 20 maja 2010, 22:22

Bo tyl­ko głupiec pot­ra­fi śmiać się z mądrości. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 19 maja 2010, 08:13

To­pisz marze­nia in­nych w kałuży swoich łez, gdzie roz­to­piły się i Twoje. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 18 maja 2010, 07:41

Z bra­ku cier­pli­wości rzu­casz marze­nia na głęboką wodę, a później w geście roz­paczy sta­rasz się łowić je zapałką. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 maja 2010, 11:28

Szcze­rość za szcze­rość na na ple­cach wo­rek niedomówień dźwigasz. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 16 maja 2010, 21:28

Sa­mot­ność pop­ro­siła mnie do tańca. Zatańczyłam,
ten os­tatni raz. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 12 maja 2010, 10:34

Berry delight

Berry delight

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

12 grudnia 2014, 10:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko ten, kto leży, [...]

12 grudnia 2014, 06:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Tylko ten, kto leży, [...]